Malowania po raz kolejny posłużyła jako przestrzeń kreatywna do spotkania lokalnych społeczności. W okresie od 29.06.2021 do 13.07.2021 odbywał się projekt Grantu uzyskany dzięki LGD „AKTYWNI RAZEM” dla Koła Gospodyń Wiejskich „SIERAKOWIANKI”. Przez 5 spotkań uczestnicy: mali i duzi brali udział m.in. w zabawie malarskiej. Całość warsztatów polegała na podniesieniu własnych kompetencji, kreatywności, podniesieniu odporności na stres… Dziękuję za obecność i zapraszam do współpracy inne organizacje. Mam nadzieję, że warsztaty przyniosą dużo dobrego dla uczestników.Facebook
Twitter